Php | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।

च्याट बूट vkontakte कसरी सिर्जना गर्ने !!! चरण निर्देशनहरूद्वारा चरण आवश्यक छ

कसरी VKontakte कुराकानी बट बनाउन को लागी !!! एक चरण-देखि-चरण निर्देशन चाहिन्छ वा साइट प्रयोग गरेर: http: //iii.ru/signup वा तपाइँको कम्प्युटरमा मात्र) १) Php1 सिक्नुहोस्) VK API2 सिक्नुहोस्) लेख्नुहोस्। Iii.ru मा जानुहोस् र जानकारी सिर्जना गर्नुहोस्। एकीकरण सफ्टवेयर ...